Ve tarihlendirmelerinin

lar ve bunların, kalker alglerinin kalıntılarından oluşan kenarları (bio - constructive rim'ler) aynı zamanda meydana gelmişlerdir. İki ayrı yerden, + 0.5 m yükseklikteki platform yüzeylerinden alman üç örneğin günümüzden 2690-1546 (Fİ ve F2) ve 1815 (F3) yıl öncesine ait bulunmaları, bun- Alanya batlsmdaki klyxlarda ilk C 14 tarihlendirmelerinin l~l~mda Geq Holosen tektonik hareketleri. T/irkiye Jeoloji Kurumu B/ilteni, 26(1): 83-87. Korfmann, M., 1984. Be~ik Yassltepe ve Be~ik Sivritepe 1983 6n raporu. VI. Kazl Sonuqlam Toplantlsl. T.C. K/ilt/ir ve Turizm Bakanll~l, Eski Eserler ve M/izeler Genel M/id/irl/i~/i, Ankara, pp. 107-120. KARAKTERİZASYON VE TARİHLENDİRME ... nusu eserlerin orijinlerinin farklılığı ve tarihlendirmelerinin yapılabilmesini sağlamıştır. Yine Pb . 1 Reed 1961, 821-824. 2 Greenfield . et al. 1964, 713-720. 3 Gray 1985, 551-556. 4 Rashad . et al. 2009. Kayan (1995,1997), Öner (1997c,d) Ege ve Akdeniz kıyılarında de niz seviyesi ve kıyı çizgisi değişmelerini el e aldıkları çalışmalarında Ege kıyılarında günümüzden 6000 yıl kadar Üslup değerlendirmeye dayalı tarihlendirmelerinin aynı üç asır boyunca uzanan aynı derecede değişken olmuştur, ama belki de daha erken bir tarihe eğilimi var. Kabul Hermann Thiersch Karl Lehmann eserlerine dayanarak 20. yüzyılın, hakim teori, büyük bölümünde bir o Rodos de zaferler aşağıdaki adanmış anıt Side ve ... Krishna ve gopilerin özlem ve sevgi dolu efsane, bir bebek olarak onun şakacı şakalar, hem de diğer karakterler ile onun daha sonraki diyaloglar, felsefi ilahi insan hasret için metafor olarak ve anlam tedavi ve oyun arasında olan evrensel ve insan ruhu. Krishna'nın lila sevgi-play teolojisidir. John Koller göre, 'sevgi değil sadece ... Mevcut buluntuların çok küçük parçalar hâlinde oluşu, tarihlendirmelerinin hamur özelliklerine göre yapılmasını gerektirmiştir. Buna göre Orta ve Geç Bizans Dönemine ait olduğu düşünülen seramiklerden Orta Bizans Dönemi örneklerinin hamuru, kahverengi-pembe renkli, gözeneksiz, sık dokulu, çok yoğun mika ve az ... Kelletat D, Kayan İ (1983) Alanya batısındaki kıyılarda ilk 14C tarihlendirmelerinin ışığında Geç Holosen tektonik hareketleri. Türkiye Jeoloji Bülteni 26:83–87 Google Scholar Koşun E (2012) Facies characteristics and depositional environments of Quaternary tufa deposits, Antalya, SW Turkey. The International Journal of Nautical Archaeology (1999) 28.4:305-318 Article No. ij na. 1999.0225 Holocene variations of the shoreline between Antalya and Andriake (Turkey) E. Fouache Institut Universitaire de France, UMR 8591, Universit~ de Paris-Sorbonne, CNRS 1 place Aristide Briand, 92190 Meudon Bellevue, France P. Sibella Institute of Mediterranean Archaeology, California, USA R ... ve denizlerin dağılış ve yayılışı gibi jeomorfolojik özelliklerine bağlı olarak şekillenmiş, çeşitlilik kazanmıştır. Anadolu; matematik konumu (36– 42 Kuzey paralelleri, 26 ...

The Journal of MCRI DOI: 10.13113/CEDRUS/201 834